contactus
연락처 세부 사항
 • 0086-13165312821
 • serenashuna2009@gmail.com
 • No.88 Gongye 북쪽 도로, Licheng 지역, 지난, 산둥 성, 중국
 • Jinan Rhino CNC Equipment Co., Ltd.

  주소 : No.88 Gongye 북쪽 도로, Licheng 지역, 지난, 산둥 성, 중국
  공장 주소 : No.88 Gongye 북쪽 도로, Licheng 지역, 지난, 산둥 성, 중국
  근무 시간 : 8:00-18:00(북경 시간)
  비지니스 전화 : 86--13165312821(근무 시간)   
  팩스 : 86-531-88278780
  연락처 :
  담당자: Ms. Serena
  구인 제목 : Manager
  비지니스 전화 : 0086-13165312821
  WHATSAPP : 0086-13165312821
  스카 이프 : serena.cxdkj.com
  WeChat : 13165312821
  이메일 : serenashuna2009@gmail.com
  담당자: Ms. Serena